Школе подмлатка и омладине Црвеног крста представљају један од начина анимирања деце да активно учествују у хуманитарном раду ширењем знања о вредностима које заступа Црвени крст и промоцијом солидарности.

Црвени крст Деспотовац реализовао је 05. маја 2023. године, трећу Школицу подмлатка Црвеног крста у Основној школи „Стеван Немања“ у Стењевцу истурено одељење у Језеру.

Концепт Школе Црвеног крста обухвата едукативни програм за младе који укључује релевантне теме из различитих области рада Црвеног крста: Ширење знања о вредностима које промовише и заступа Црвени крст, промоција хуманих вредности, промоција здравих стилова живота, здраве навике, здрава храна и исхрана