Промоција здравих стилова живота

Пројекат Здрави стилови живота . Промоција здравих стилова живота има за циљ смањење броја људи, пре свега младих, са аспекта ризичног понашања у сваком облику њиховог живота и здравља, што ће се постићи организовањем и учешћем Црвеног крста у активностима у области кампање и обележавања светских дана посвћених здрављу људи.

Овај пројекат је реализован са Домом здравља Деспотовац, Канцеларијом за младе и волонтерима Црвеног крста Деспотовац, који су кроз разна едукативна предавања преносили знања, посебно млађој популацији, из области ХИВ-АИДС, ТБЦ, полно преносивих болести, болести прљавих руку, борбе против пушења, болести зависности и превенцији употребе психоактивних супстанци и друго.

Организатори су турнира у уличном баскету и малом фудбалу којом приликом је Црвени крст Деспотовац, за три првопласиране пионирске селекције обезбедио пехаре са знаком Црвеног крста и уједно промовисао промоцију здравих стилова живота.