Трка за срећније детињство

“Трка за срећније детињство“ је најмасовнија и најшире прихваћена рекреативно-хуманитарна активност Црвеног крста, усмерена ка остваривању трајног циља-непрекидном подмлађивању и омасовљењу чланства и волонтера. Масовним учешћем у трци деца и млади показују своје опредељење ка здравом начину живота и највише хуманим вредностима.

Мото трке је „ИМАМО ЦИЉ – ДОЂИ НА СТАРТ“.

Циљ организовања трке је побољшање социјално-материјалног положаја посебно угрожених категорија деце, у складу са посебним потребама сваке средине, а на основу сагледавања и оцене основне школе и организације Црвеног крста.

Имајући у виду укупна друштвено-економска кретања у друштву, као и износе чланарина утврђених за подмладак и омладину. Црвени крст Србије утврдио је цену учесничког броја за ову годину, која износи 50,00 динара.

У досадашњој пракси ова акција је сваке године успешно реализована у сарадњи са основним школама, на тај начин што је истовремено коришћен термин одржавања школског кроса, где су ученици добровољно код наставника физичког васпитања или код разредних старешина уплаћивали за учесничке бројеве за „Трка за срећније детињство“, те се надамо да ће те и ове године помоћи да се ова акција успешно реализује.

Сва новчана средства прикупљена од стартних бројева „Трке за срећније детињство“, Црвени крст Деспотовац рефундира школама на територији Општине Деспотовац за потребе школе.