Добровољно давалаштво крви

Законом о Црвеном крсту Србије (“Службени гласник Републике Србије”, број 107/2005), Црвеном крсту Србије проверено је вршење јавног овлашћења популарисање добровољног давалаштва крви и, у сарадњи са службама и здравственим установама за трансфузију крви, учествовање у организацији акција добровољног давања крви, о чему Црвени крст води одговарајућу евиденцију и издаје уверења и признања.

Црвени крст Србије потписник је Стратегије о обезбеђивању довољних количина крви и крвних продуката са Министарством здравља Републике Србије, Институтом за трансфузију крви крви Републике Србије, Заводом за трансфузију крви у Новом Саду и Нишу и Народном канцеларијом председника Републике Србије, уз подршку Европске агенције за реконструкцију и развој, усвојене на Консензус конференцији 6. априла 2005. године, у којој се у члану 3.1.1. дефинишу улоге и задаци Црвеног крста Србије у оквиру поглавља Мотивисања, регрутовања и задржавања добровољних неплаћених давалаца нискоризичних популационих група.

Општи циљ ове активности је мотивисање, регрутовање и задржавање неплаћених добровљних давалаца крви, а појединачни циљ је едукација волонтера Црвеног крста, дугорочна кампања за подизање свести о култури добровољног давања крви и промовисање добровољног давалаштва, као и неговање пажње и захвалности према добровољним даваоцима крви и сарадницима-волонтерима Црвеног крста.

Црвени крст Деспотовац носилац је активности и организатор је акција добровољног давалаштва крви на подручју наше Општине, које се спроводе у сарадњи са Заводом за трансфузију крви из Ниша. Све акције Црвеног крста Деспотовац у овој области одвијају се континуирано и усмерене су у правцу прикупљања и обнављања резерви крви и продуката од крви за потребе Завода за трансфузију крви из Ниша, који пак у случају потребе, за пацијенте са подручја наше Општине обезбђује потребне количине крви за њихово лечење.

У задњих неколико година Црвени крст Деспотовац постиже веома добре резултате у акцијама добровољног давања крви. У току једне пословне године, у сарадњи са Заводом за трансфузију крви из Ниша, реализовано је 6 редовних акција добровољног давања крви, три у Деспотовцу и три у Ресавици, а знатан је број давалаца који крв добровољно дају у трансфузиолошкој служби болнице у Ћуприји, по позиву породице пацијента.

Црвени крст Деспотовац један је од 134 организације Црвеног крста које имају, у посебном софтверу – пословно финансијском систему Црвеног крста Србије, базу података са евиденцијом добровољних давалаца крви.

Мотивација грађана, пре свега младих за волонтирање у области добровољног давалаштва крви и њихово задржавање, спроводи се кроз обуке и нове методе мотивисања младих за ову област.

На крају, треба истаћи да због недостатка финансијских средстава Црвени крст Деспотовац од 2009 године није могао да организује свечану доделу признања добровољним даваоцима крви, чиме је значајно умањен број бодова за вредновање активности на основу којих Црвени крст Деспотовац добија средства од Црвеног крста Србије.