Солидарност на делу

Акција Солидарност на делу, анимирани су потецијални донатори са подручја општине Деспотовац, а сама акција је спроведена под мотом

НАШЕ МАЛО МОЖЕ БИТИ МНОГО ОНИМА КОЈИ НЕМАЈУ НИ МАЛО

Акцију су подржали 13 донатора, а од 58.500,00 динара донираних новчаних средстава, купљене су прехрамбене намирнице које су приликом обележавања Светског дана гладних, дистрибуиране 30 социјално најугроженијим породицама на подручју општине Деспотовац, према списку Центра за социјални рад Деспотовац.

ДОНАТОРИ:

Ред бр. НАЗИВ ДОНАТОРА АДРЕСА ИЗНОС
01 ПТПУ РОЈАЛ – КОМЕРЦ ДОО Деспотовац- Моравска ББ 5.000,00
02 ГРАНД ДОО Краља Милана ББ 1.000,00
03 ЛИМЕС ТЕЛЕКОМУНАЦИЈА ДОО Таковска 4 5.000,00
04 БРЕСТ ПРОМЕТ ДОО Милива 10.000,00
05 ОПТИКА ИРИС Деспотовац 500,00
06 БРАЋА ИЛИЋ ДОО Свилајнац- Устаничка 64 5.000,00
07 СТР ЕЛФ ДЕЈАН РАДОСАВЉЕВИЋ ПР ДСЛ 2.000,00
08 СЗТР МИЛУТИНОВИЋ ПЛУС 5.000,00
09 ЈП СРБИЈА ШУМЕ ЈУЖНИ КУЧАЈ Моравска 14 10.000,00
10 ЛИПОКОП ДОО Липовица 2.000,00
11 БИСА МЕЊАЧНИЦА ДСЛ 10.000,00
12 СЗТР ЖАЛУЗИНЕ КАМА Двориште 1.000,00
13 АУТО ШКОЛА НЕШИЋ Николе Пашића 2.000,00
С В Е Г А = 58.500,00