Прва помоћ

ПРВА ПОМОЋ И РЕАЛИСТИЧКИ ПРИКАЗ ПОВРЕДА, СТАЊА И ОБОЉЕЊА

(Правни основ: члан 6., 7. тачка 2. и 3. и члан 13., 14., 15. и 16. Закона о Црвеном крсту)

Приоритети Црвеног крста Деспотовац у области прве помоћи су следећи:

1. Постићи шири обухват циљних група становништва у оспособљавању за пружање прве помоћи. Поред карегорија чија је обука у складу са јавним овлашћењима Црвеног крста Србије (припадници јединице за деловање у несрећама Црвеног крста и јавне службе са законском обавезом у вези са одговором на масовне несреће), овај циљ се превасходно односи на групације становништва које су због старосне доби, врсте занимања или других специфичних потреба (нпр. учесници у саобраћају- возачи) посебно изложене ризику.

2. Мотивисати што већи број младих да се ангажује на вршњачком ширењу знања о првој помоћи, на развоју алтруизма и хуманих међуљудских односа. Поред обука у првој помоћи, то подразумева такмичења екипа Омладине и Подмлатка у првој помоћи и рад на промотивним активностима у области прве помоћи.

3. Развити програме обуке у првој помоћи, добро прилагођене потребама циљних група. Из постојећих стандардних програма обуке у првој помоћи Црвеног крста је потребно развијати специфичне модуле који ће одговорити потребама сваке циљне групе у складу са врстом и степеном ризика од повређивања или обољевања.

4. Развој активности Црвеног крста Деспотовац у области прве помоћи путем којих се остварује могућност самофинансирања организације (пружање услуга из области прве помоћи, према члану 10. Закона о Црвеном крсту Србије- комерцијалне обуке за запослене и за возаче, организовање обезбеђења јавних скупова екипама прве помоћи и друго).

5. Развој едукативних средстава Црвеног крста из области прве помоћи- практичних и прилагођених потребама корисника (књиге, приручници, лифлети, постери, видео материјал и др). Када је у питању популација младих, то подразумева коришћење модерних технологија учења (мултимедијални едукативни компелти, учење путем интернета и сл.)