Омладина Црвеног Крста

Омладину Црвеног крста Деспотовац чине сви чланови и волонтери узраста од 15 до 28 година. Омладина Црвеног крста Деспотовац се организује и делује у основним и средњим школама, предузећима и установама и месним заједницама.

Омладина Црвеног крста Деспотовац је укључена у организацију и реализацију програмских активности и акција Црвеног крста Деспотовац које се односе на:

- рад Клуба / ОТЈ
- рад са подмлатком Црвеног крста Деспотовац
- организовање свечаног пријема деце у чланство Црвеног крста
- рад са угроженим становништвом (стара лица, особе са хендикепом, жртве ванредних ситуација, лица у стању социјалне потребе и др.)
- обуку младих волонтера и едукацију различитих циљних група из области промоције хуманих вредности и здравља и бриге о људима и других тема којима се бави Црвени крст - осмишљавање и реализацију пројеката који су у складу са потребама локалне заједнице
- кампање, конкурсе, такмичења знања и вештина
- сарадњу са владиним и невладиним организацијама, донаторима и медијима
- подршку Секретаријату Црвеног крста Деспотовац у зависности од потреба организације (административни послови, координирање пројектима и др.)
- обука из прве помоћи
- унапређивање међународне сарадње