Светски дан здравља

Светски дан здравља је глобална кампања која ставља у фокус један од јавноздравствених проблема од глобалног значаја и пружа могућност да се започне удружена акција у циљу унапређења здравља и благостања људи.

Светски дан здравља је традиционална активност коју Црвени крст Деспотовац спроводи у априлу на територији општине Деспотовац. Тему и смернице реализације поводом „Светског дана здравља“, одређује Црвени крст Србије.