Дифузија

(Правни основ: III и IV Женевска конвенција из 1949. године, члан 6. тачка 9. став 2., и члан 13., 14., 15. и 16. Закона о Црвеном крсту)

Дифузија је ширење знања о међународном хуманитарном праву и Основним принципима и идеалима Покрета, како би они били прихваћени и поштовани и допринели хуманитарном раду.

Обавеза Црвеног крста Деспотовац да шири знање о основним принципима Црвеног крста и Црвеног полумесеца и међународног хуманитарног права, јасно је наведена у Статуту и Закону о Црвеном крсту Србије.

Визија у овој области је да Црвени крст Деспотовац буде признат као водећа хуманитарна организација у општини Деспотовац, референтни чинилац кад је у питању дифузија међународног хуманитарног права, и има позитивну слику у јавности како би лако могао да стигне до жртава несрећа које је изазвао људски фактор и природне непогоде.

Мисија у овој области је да Црвени крст Деспотовац одржава и изграђује већ постојеће капацитете да би ефикасно могао да прикаже у позитивном светлу Национално друштво, као и његов мандат, улогу у заједници и активности, како би у целости обезбедио неопходну подршку јавности.

Општи циљеви Плана акције у овој области су следећи:

Ојачати и очувати постојеће капацитете Црвеног крста Деспотовац за ширење знања о међународном хуманитарном праву и основним принципима Црвеног крста и Црвеног полумесеца како на циљне групе унутар саме организације тако и на оне ван ње, да би се учврстио кредибилитет и имиџ националног друштва.

Задржати садашњу структуру на нивоу седишта и центара за дифузију, обновљати и развијати мрежу дифузера и користити успостављене механизме за праћење кретања обучених волонтера.

Користити и развијати стандардизовани план и програм обуке и константно вршити процену стварних потреба на плану обуке на нивоу локалних организација. Методологија обуке биће стално ажурирана.

Анализирати средства за рад која се користе на предавањима у области дифузије и у складу са потребама и могућностима израђивати додатне материјале и средства.

Преко Црвеног крста Србије константно пратити дешавања у Покрету ЦК/ЦП у области дифузије, примењивати нове смернице и упутства, пратити дешавања на међународном плану у области развоја и примене међународног хуманитарног права би се имплементација програма дифузије одвијала у складу са актуелним кретањима на међународном плану.