Ко све може дати крв

Давалац крви може бити свака здрава, одрасла особа, старости од 18-65 година код које се лекарским прегледом и провером крвне слике, односно нивоа хемоглобина, утврди да давање крви неће угрозити ни њу, нити особу којој би се та крв применила. То значи да је потребно да се задовоље следећи критеријуми:

Да је особа здрава, доброг општег стања
Тежа од 50 кг
Телесне температуре мање до 370C
Пулса између 50 - 100/мин
Крвног притиска: не вишег од 24/14 kPa и не нижег од 13,3/8,66 kPa
Налаз над плућима и срцем мора бити уредан
Ждрело мора бити без упале
Лимфне жлезде врата и пазуха, јетра и слезина не смеју бити увећане
Хемоглобин мора бити изнад 135 g/L (Hct = 0.38) за мушкарце 
Хемоглобин мора бити изнад 125 g/L (Hct = 0.4) за жене
Интервал између давања крви је 3 месеца (12 недеља) за мушкарце и 4 месеца (16 недеља) за жене
Давалац крви у Србији има у просеку 38 година, стално је запослен и има породицу. Већину добровољних давалаца крви чине мускарци (73,5 %), док су жене заступљене у мањем проценту (26,5 %), што је уобичајено и у другим земљама.