У Закону о Црвеном крсту Србије, Националном друштву је, у складу са циљевима Међународног покрета отворена могућност да у сарадњи са социјалним и здравственим установама и организацијама цивилног друштва, учествује у:

  • Побољшању квалитета живота и заштити старијих особа,
  • Ублажавању сиромаштва најугроженијих старијих особа,
  • Сензибилизацији јавности и самих старијих за проблем дискриминације, занемаривања и злостављања старијих особа,
  • Промоцији активног старења и мотивисању старијих за учествовање у јавном животу.

Циљ Програма бриге о старијима Црвеног крста  је да помогне старијим особама да остану што дуже у свом окружењу, смањујући потребу за разним видовима институционалне помоћи, као и да се мотивишу на коришћење својих физичких и менталних потенцијала.

09. маја 2022. године Црвени крст Деспотовац је у сарадњи са Домом здравља, организовао здравствено – превентивни преглед са старе у Месној заједници Медвеђа.

Мерење крвног притиска, нивоа гликемије у крви и разговор о евентуално другим здравственим проблемима.

Овим активностима усмереним на село покушавамо да подигнемо квалитет живота старијих на селу и да приближимо услуге социјалне и здравствене заштите овом делу становништва. Важна компонента овог пројекта је учешће локалне заједнице и развијање солидарности, што доводи до јачања кохезије друштва.