Влада Републике Србије је на иницијативу Црвеног крста Србије, а посредством Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања и у 2023. години обезбедила финансијска средства за набавку артикала хране и хигијене за програм помоћи најугроженијим породицама у виду породичних пакета хране и хигијене у градовима и општинама

Црвени крст Деспотовац, општина Деспотовац су програмом предвиђени са 300 пакета хране, 300 пакета хигијене, 300 пакета по 10кг брашна.

Црвени крст Србије је потписивањем Споразума о реализацији пројекта преузео обавезу правдања, како финансијских тако и материјалних средстава. Сходно томе, обавеза свих организација Црвеног крста које учествују у реализацији Програма помоћи у виду породичних пакета хране и хигијене, да кроз пословно финансијски систем, односно кроз подсистем „робно пословање“, врше ажурно евидентирање приспеле и отпремљене количине робе из наведеног програма.

Потребно је да пакетима буду обухваћене социјално најугроженије породице и то према следећим предложеним оквирним критеријумима:

– угрожене породице из удаљених сеоских средина,

– самохрана старачка домаћинства,

– породице на граници остваривања права из соц. заштите,

– породице без сталних прихода, корисници НСП,

– породице са више деце,

– породице које имају инвалидно лице,

– угрожене породице самохраних родитеља.

Списак по горе наведеним критеријумима дефинисала је служба Центра за социјални рад Деспотовац.

Дистибуција пакета на терену ће почети 27. новембра 2023. године према плану и програму.

Хвала волонтерима који верују Црвеном крсту и који су увек ту за Црвени крст и локалну заједницу.