28.05.-05.06.2024. – Кампања Дифузије Црвеног крста за средњошколце

Дифузија је традиционална активност Црвеног крста и статутарна