Подршка социоекономски најугроженијој деци – породицама са посебним потребама

Кроз активности у социјалној делатности Црвени крст Деспотовац