Kампања основне обуке прве помоћи за ученике 8. разреда на територији општине Деспотовац

Црвени крст Деспотовац од 05. маја до 05.