Цивилно-војна сарадња. Војска Србија, општина Деспотовац

У циљу унапређења досадашње врло добре сарадње између