ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ТОЛЕРАНЦИЈИ ИСТОВРЕМЕНО РАДИМО И НА ПОДИЗАЊУ СВЕСТИ О ПРОБЛЕМИМА, КАО ШТО СУ НАСИЉЕ, КОНФЛИКТИ, ДИСКРИМИНАЦИЈА.

16. новембар 2023. – Међународни дан толеранције.

Толeранција јe поштовањe, прихватањe, уважавањe нeчијeг права на различитост.

Црвени крст Деспотовац је Међународни дан толеранције обележио у Основној школи „Деспот Стефан Високи“ из Деспотовца за ученике другог и трећег разреда у продуженом боравку.

Област: Толеранција, поштовање разлика и развијање позитивне осетљивости за различитост. Предавање је обухватило пет активности. Чланови групе упознали су се са разликама међу људима, препознали разлике и сличности међу њима.

Толеранција представља прихватање различитости у најширем смислу и свест да свако људско биће заслужује поштовање. То није израз слабости, попустљивости нити је негативна особина.

Толерантна особа је она која се држи својих уверења, али и прихвата чињеницу да и други имају право на своје мишљење као и право да буде оно што јесте.

Толеранција се мора учити, као што морамо научити и како да сукобе мирно решавамо јер су они саставни део живота свакога од нас. Сви заједно треба да градимо културу мира, толеранције и разумевања, и да радимо на стварању отвореног и толерантног друштва које уважава различитост и свима пружа једнаке шансе и могућности“.

Важност толeранцијe никада нијe вишe истицана, прe свeга због свeсности да нeтолeранција изазива сукобe на свим нивоима.