Црвени крст Деспотовац од 03. до 13. јуна 2024. године реализовао је кампању основне обуке из прве помоћи за ученике 5. – 6. – 7. разреда Основне школе „Деспот Стефан Високи“ из Деспотовца.

Прва помоћ је једна од оних активности која се посебно негује у Црвеном крст Србије. То је активност која се везује за организацију Црвеног крста у целом свету и по чему је Црвени крст свуда препознатљив.

Прва помоћ је чин спасавања живота, али је такође одраз хуманости, алтруизма и осећаја за потребе других људи.

Теме које ће бити обухваћене обуком су:

  • Појам и значај Прве помоћи
  • Поступак на месту несреће
  • Средства за пружање прве помоћи
  • Процена стања повређеног и утврђивање животне угрожености
  • Поступак са особом без свести
  • Поступак са особом без свести и дисања – основне мере кардиопулмоналне реалнимације
  • Прва помоћ код крварења
  • Нагло настале здравствене тегобе и прва помоћ

Прва помоћ је скуп мера и поступака предузетих непосредно након повређивања или изненада настале болести у циљу спасавања живота и очувања здравља повређене или оболеле особе од стране онога ко је први у прилици да пружи помоћ.

Након успешно стечених вештина, Црвени крст Деспотовац полазницима издаје дипломе Црвеног крста о завршеној обуци.

03.06.2024. – 6 разред – 1 група – 20 ученика
04.06.2024. – 6 разред – 2 група – 17 ученика
06.06.2024. – 5 разред – 1 група – 16 ученика
07.06.2024. – 5 разред – 2 група – 19 ученика
10.06.2024. – 7 разред – 1 група – 18 ученика
12.06.2024. – 7 разред – 2 група – 20 ученика

УКУПНО по дневницима Црвеног крста Деспотовац 110 ученика