9. септембар – Светски дан прве помоћи

Тема: „Незгоде у кући – како поступити и пружити прву помоћ“?

Несрећа није увек предвидива. Може се догодити било када, на било ком месту, и свако може бити погођен.

Свако од нас може бити у прилици да му је помоћ потребна.
Буди спремни да помогнете другима и себи!

Обратите се Црвеном крсту ДЕСПОТОВАЦ за обуку из прве помоћи!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgY0eNfuHOwMkC-gv7qpUzQeGidt2TGOjLvWvVUdYBCtgaMw/viewform?c=0&w=1

(Тест из прве помоћи)