Светски дан здравља је глобална кампања која ставља у фокус један од јавноздравствених проблема од глобалног значаја и пружа могућност да се започне удружена акција у циљу унапређења здравља и благостања људи. Светски дан здравља је традиционална активност коју Црвени крст Деспотовац спроводи се 07. априла на територији општине Деспотовац. 

Право на здравље је основно људско право.

Свака особа мора имати приступ неопходним здравственим услугама, на време и на месту када су јој те услуге потребне.

Ове године 7. априла, на Светски дан здравља Светска здравствена организација обележава 75 годишњицу од оснивања, 1948. године су се земље света удружиле и основале СЗО како би промовисале здравље, свет учиниле безбеднијим и помагале угроженима тако да свако, свуда може да достигне највиши ниво здравља и благостања.

Светски дан здравља се спроводи под слоганом „ЗДРАВЉЕ ЗА СВЕ“

Волонтери и стручна служба Организација Црвеног крста Деспотовац скренуће пажњу јавности на важност солидарности и поштовање препорука које се односе на здравствену безбедност, као и помоћ различитим категоријама становништва у приступу здравственим услугама.

Црвени крст Деспотовац је поменути дан обележио у сарадњи са Домом здравља Деспотовац где је у времену од 08:00 до 12:00 био отворен дан здравља где су грађани могли да провере крвни притисак, ниво гликемије у крви, тежину, висину, разговор са доктором и по жељи радио се и ЕКГ. Како бринемо за најстарије тако бринемо и за најмлађе с тим смо обишли и ученике IV разреда ОШ „Вук Караџић“ из Ресавица и једночасовним предавањем разговорали о здрављу, промоцији здравих стилова живота, личној хигијени и делили промотивни материјал.

Црвени крст Деспотовац у свом раду значајну пажњу посвећује здравствено – превентивним активностима током целе године.

У оквиру друштвене бриге за здравље обезбеђује се здравствена заштита која обухвата:

1) очување и унапређење здравља, откривање и сузбијање фактора ризика за настанак обољења, стицање знања и навика о здравом начину живота;

2) спречавање, сузбијање и рано откривање болести;

3) правовремену дијагностику, благовремено лечење, рехабилитацију оболелих и повређених;

4) информације које су становништву или појединцу потребне за одговорно поступање и за остваривање права на здравље.

Захваљујемо се и Радио станици „ПУЛС“ који је преко своје радио станице промовисао кампању поводом дана здравља и упознали грађане општине Деспотовац о значају здравих навика живота и скренули пажњу на то да једна трећина светске популације у овом тренутку нема приступ основним здравственим услугама, те да то представља посебан здравствени изазов за све нас.

Једнакост у здрављу – здравље за све