Обука за Управне, Надзорне и запослене органе у

Црвеном крсту Деспотовац

Црвени крст Деспотовац је за све Управне и Надзорне органе Црвеног крста Деспотовац организовао Обуку о дифузији Црвеног крста.

Обука је организована у циљу унапређења организације на којој је тумачен Закон о Црвеном крсту Србије, Законске анализе рада Црвеног крста Србије за градске и општинске организације Црвеног крста, допуне и измене у периоду од 30. септембра 2022. до 30. марта 2023. године, представљена је улога руководећих органа, анализа програма Црвеног крста Деспотовац и детаљно предавање о Дифузији Црвеног крста Деспотовац са темама:

* Историјат Црввеног крста

* Међународни покрет Црвеног крста

* Основни принципи Црвеног крста

* Знак Црвеног крста

На крају обуке, уследила је анализа, значај, предлози, питања и одговори.

Обуку су водили и реализовали председник Црвеног крста Деспотовац, Малешевић Зоран и секретар Црвеног крста Деспотовац, Мишковић Стеван

Након обуке и кратке паузе, уследила је редовна седница Управног одбора Црвеног крста Деспотовац.