Школе подмлатка Црвеног крста представљају један од начина анимирања деце да активно учествују у хуманитарном раду ширењем знања о вредностима које заступа Црвени крст и промоцијом солидарности.

Концепт школице подмлатка обухвата едукативни програм за децу који укључује релевантне теме из различитих области рада Црвеног крста: Ширење знања о вредностима које промовише и заступа Црвени крст, указивање прве помоћи, реалистички приказ повреда, стања и обољења, промоција хуманих вредности, превенција трговине људима, и промоција здравијих животних стилова.

25. марта 2023 године, Црвени крст Деспотовац је организовао и реализовао прву овогодишњу школицу Црвеног крста.

Према дневнику Црвеног крста Деспотовац школици Црвеног крста присуствовали су 20 полазника – будућа волонтера Црвеног крста

Хвала свим волонтерима, едукаторима, стручним сарадницима на прелепом дану и лепом дружењу и друштвено корисним активностима.

Млади волонтери Црвеног крста примењују и индивидуални приступ у раду са децом, имајући у виду проблеме у социјалном, емотивном и психолошком функционисању деце која су из породица са лошијим социо-економским статусом. Овим активностима Црвени крст постиже видне резултате који се огледају кроз побољшану социјализацију деце, едукацију, развијање креативности, као и кроз овладавање животно корисним вештинама.