(Правни основ: чланови чл.6, чл. 7. ( тачка 1. и 3.), чл. 9.( тачка 3. и 5. ), чл.13. и чл.14. Закона о Црвеном крсту Србије,  чланови 8,18, 39, 59, 68, 69, 90, 111, 113,118 и 123. Закона о ванредним ситуацијама, као и  на основу преузетих међународних обавеза).

Основ за планирање активности чини Национална стартегија заштите и спасавања у ванредним ситуацијама Републике Србије и предлог Акционог плана за импементацију Националне стратегије. Општи циљ ове активности је достизање високог степена оперативности структуре и мреже, јачање капацитета у овој области у свим саставним деловима Црвеног крста Деспотовац, обучености тимова, набавци опреме, као и припреми управљачких структура Црвеног крста Деспотовац за ефикасан и квалитетан одговор на несрећу.

25. јануара 2024. године, Црвени крст Деспотовац у сарадњи са Црвеним крстом Србије је организовао и реализовао једнодневну радионицу са волонтерима на тему размене искустава и научених лекција из ангажовања током одговора на поплаве које су погодиле општину Деспотовац у мају и јуну 2023. године.

Предавање за волонтере је одржао Миљковић Слободан, подпредседник Црвеног крста Деспотовац и Начелник Штаба за ванредне ситуације на територији општине Деспотовац и Мишковић Стеван, Секретар Црвеног крста Деспотовац.

Према дневнику Црвеног крста Деспотовац предавању су присуствовали 20 волонтера који су својим волонтерским сатима и ангажовањима били од велике и значајне помоћи.

- Процена ризика од избијања несрећа и мере смањења ризика на локалном нивоу, природне непогоде

- Резултати операције одговора на несреће,

- Спроведене активности

- Подељена помоћ

- Координација са Црвеним крстом Србије и локалним Штабом за ванредне ситуације

- Изазови

- Препоруке

- Капацитети

- Утисци волонтера – Реч волонтера