Секретар Црвеног крста Деспотовац,

Мишковић Стеван је члан скупштине Црвеног крста Србије за мандатни период 2022- 2026. година.