Појма Cyber bullying се такође може пронаћи под следећим називима: electronic bullying, e-bullying, sms bullying, mobile bullying, online bullying, digital bullying, internet bullying.

Нове технологије младима пружају бројне предности, постоје и њихове „тамне стране“, јер се оне могу користити и тако да нашкоде и нанесу бол.

Cyber bullying – међувршњачко малтретирање коришћењем нових технологија.
електронска пошта (e-mail)
причаоница (chat room)
web – камера
sms порукe

У ОШ ,,Деспот Стефан Високи,, у Деспотовцу, 22. априла 2024. године, одржана је радионица на тему превенција „Cyber bullyinga,, у оквиру програма Промоција хуманих вредности.

„ШТО СЕ ПРЕЋУТИ МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ШТО СЕ КАЖЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕЋУТИ“.