Општи циљ здравствено превентивних активности Црвеног крста  је подизање свести грађана о важности упражњавања здравих стилова живота и важности превенције болести са посебним акцентом на рањиве групе (младе, старије, и социјално угрожене особе). Превенција болести зависности кроз подизање свести грађана.

Превенција и смањење ризичног понашања и болести спроводи се кроз континуиране превентивно едукативне садржаје и кампање уз ангажовање професионалних сарадника и волонтера Црвеног крста на свим нивоима. Фокус рада је заснован на партиципаторном приступу кроз обезбеђивање информација, едукацију за здравље и развој вештина неопходних за живот и одвија се у школама.

Црвени крст Деспотовац у сарадњи са Спортском организацијом Деспотовац, Канцеларијом за младе Деспотовац организовали су здравствену кампању, недељу здравих стилова живота и здравохг начина живота младих под слоганом „Живи здраво – мисли право“ у Основној школи „Вук Караџић“ из Ресавице у периоду од 18. до 22. марта 2024. године.

Физичка активност је са једне стране важан чинилац и неодвојиви елемент здравих стилова живота, а са друге стране један од најлакших начина за унапређење здравља.

* Промоција здравих стилова живота
* Промоција здравих навика
* Промоција спорта – физичке активности
* Гојазност код младих
* Здрава храна
* Хигијена

„Живи здраво – мисли право“