Појам дискриминација значи одвајање, прављења разлика. Како се ради о социјалним односима, дискриминација се најчешће дефинише као намерно или ненамерно негативно понашање или мишљење о одређеној групи или појединцима због његове расне, националне, узрасне, родне или верске припадности и слично.

Општи циљ наведеног Програма Црвеног крста Србије је смањење насиља међу младима у Србији, унапређењем вештина комуницирања и решавања сукоба мирним путем, код деце узраста од 8 до 14 година.

Програм развија самопоуздање и кооперативност код деце, и охрабрује их да изнесу своје мишљење и испоље своја знања, таленте и способности. Методологија рада са ученицима заснива се на принципима вршњачке едукације, која се изводи интерактивно у мањим групама. 

У ОШ ,,Деспот Стефан Високи,, у Деспотовцу дана 16. априла 2024. године, одржана је радионица на тему ,,Дискриминација и стигматизација,, у оквиру програма Промоција хуманих вредности.

Радионице су реализовали: Олга Милановић и Лена Обрадовић