15. јун – Међународни дан борбе против насиља над старијима

Процес демографског старења и повећан број старијих особа увећава потребу да се одговори на специфичне изазове у поштовању њихових људских права, а чињеница је да ни намеђународном ни на европском нивоу не постоји документ, односно конвенција, која се искључиво односи на старије особе. Међутим, како се демографска слика у свету мења и како старије особе постају већинско становништво, у фокус долазе бројни и разноврсни проблеми са којима се ова популација суочава.

Међу старијим лицима распрострањено је сиромаштво и социјална искљученост, а услови становања и структура потрошње лошији су у поређењу са осталом популацијом. Измењена демографија и проблематика старијих намећу велике изазове за социјалну и здравствену заштиту, као и за пензиони систем. Примаран је партијархални модел бриге о старима. Старији су у не малом броју случајева изложени неком облику злостављања и/или насиља, које се најчешће дешава у породици. Разлози за такво поступање са старијим особама често проистичу из уверења да су старији оптерећење за друштво и да не доприносе заједници и/или да њихов допринос није довољно вредан ни за породицу, ни за заједницу, што су предрасуде и предуслов дискриминације.

Црвени крст Деспотовац је једним едукативним предавањем упознао грађане општине Деспотовац о темама поменутог дана и проблемом злостављања старијих особа. Предавање је одржао председник Црвеног крста Деспотовац, Радосављевић Драган у сали Центра за социјални рад Деспотовац.