За пружање адекватне помоћи жртвама несреће, неопходно је пре свега имати адекватну процену која мора да обухвати све елементе на основу којих се ангажују најоптималнији људски и материјални ресурси у што је могуће краћем времену. У зависности од карактера, размера и последица несрећа укључују се адекватни људски ресурси општинских организација Црвеног крста за одговор на несреће који су едуковани и увежбани.

Из тих разлога Црвени крст Свилајнац и Црвени крст Деспотовац најмање два пута годишње реализују вежбе увежбавања екипа за одговор на несреће.

Једна таква вежба организована је 15.05.2019. године.