Деци треба омогућити да одиграју оне ситуације које их тиште и оптерећују како би били богатији за једно ново искуство и спремнији за стваран живот око себе. Радионице пружају прилику за даљи развој.

У ОШ ,,Деспот Стефан Високи,, у Деспотовцу дана 15. априла 2024. године, одржана је радионица на тему ,,Ненасилно решавање конфликата,, у оквиру програма Промоција хуманих вредности.