Права детета су у међусобној корелацији са обавезама и дужностима родитеља, те тако оно што представљају дужности и обавезе родитеља јесу уједно и права детета. Тако нпр. родитељи имају обавезу да чувају своје малолетно дете, а што уједно значи да малолетно дете има право да живи са својим родитељима.

Најзначајнија права детета:

  • Дете има право да зна ко су му родитељи,
  • Дете има право да живи са родитељима и да се родитељи старају о њему,
  • Дете има право да одржава личне односе са родитељем са којим не живи,
  • Дете има право на образовање у складу са својим способностима и жељама,
  • Дете има право на заштиту од насиља у породици,
  • Дете има право на обезбеђивање најбољих животних и здравствених услова за правилан развој.

У ОШ ,,Деспот Стефан Високи,, у Деспотовцу, 12. маја 2023. године, одржана је радионица на тему ,,Дечја права,, у оквиру програма Промоција хуманих вредности.

Радионице су реализовале Јана Михајловић, Каролина Илић волонтери Црвеног крста Деспотовац.

Дете јесте свако људско биће које је рођено, па до навршених 18 година живота по важећим прописима у Републици Србији. Права детета су опште позната чињеница и данас су израз признања међународне заједнице о постојању посебних потреба деце, она су недељива и целовито се остварују, тако да ниједно право детета аутоматски не искључује друго.