* Комуникација у програму ДДК

* Мотивисање волонтера за акције ДДК и очекивања од волонтера на акцији

* Менаџмент у давалаштву крви

* Планирање акција ДДК

* Припрема, реализација акција и извештавање

* Породични даваоци, шта је решење

* Трансплантација и ДДК

* Друштвене мреже у ДДК

* Алгоритам сарадње са овлашћеним трансфузијским установама