10. маја 2023. године одржана је основна обука из прве помоћи за ученике 8. разреда Основне школе „Вук Караџић“ Ресавица.

Kампања основне обуке прве помоћи за ученике 8. разреда је у току

Предавач: Мила Веселиновић

два демонстратора Невена Обрадовић и Марија Стефановић.

Према дневнику Црвеног крста Деспотовац, обуци је присуствовало 13 ученика.

Теме које су биле обухваћене обуком су:

Појам и значај Прве помоћи,

Поступак на месту несреће,

Средства за пружање прве помоћи,

Процена стања повређеног и утврђивање животне угрожености,

Поступак са особом без свести,

Поступак са особом без свести и дисања – основне мере кардиопулмоналне реанимације,

Прва помоћ код крварења,

Нагло настале здравствене тегобе и прва помоћ.

Хвала школи на сарадњи и разумевању.

ПРВА ПОМОЋ је једно од препознатљивих симбола организације Црвеног крста