Родна равноправност (такође равноправност полова или једнакост полова) је начело социјалне филозофије које по ужој дефиницији подразумева једнакост мушкараца и жена у друштвеном и политичком животу. Начело родне равноправности и недискриминације по ужој дефиницији је једно од темељних људских права

У ОШ ,,Деспот Стефан Високи,, у Деспотовцу, 10. маја 2023. године, одржана је радионица на тему ,,Родна равноправност,, у оквиру програма Промоција хуманих вредности.

Радионице су реализовале Јана Михајловић, Каролина Илић и Милица Драгутиновић, волонтери Црвеног крста Деспотовац.

НАГРАДЕ ОДНОСНО КАЗНЕ ЗА ОДРЕЂЕНЕ ВРСТЕ ПОНАШАЊА КОЈЕ ДОБИЈАЈУ ОД ОКОЛИНЕ, ОЛАКШАВАЈУ ДЕТЕТУ ДА СЕ СНАЂЕ И СХВАТИ КАКВО ПОНАШАЊЕ СЕ ОД ЊЕГА ОЧЕКУЈЕ. ВЕЛИКИ ДЕО САМОПОИМАЊА ДЕТЕТА, И НАРАВНО, ЊЕГОВОГ ИДЕНТИТЕТА ПОЛНЕ УЛОГЕ ИЗВОДЕ СЕ ИЗ ЊЕГОВОГ ТУМАЧЕЊА СТАТОВА ОНИХ КОЈИ ГА ОКРУЖУЈУ. ПРЕМА ТОМЕ, НАСТОЈЕЋИ ДА СВОЈЕ ПОНАШАЊЕ УСКЛАДЕ СА ОЧЕКИВАЊИМА ОКРУЖЕЊА, ДЕЦА СЕ УСКЛАЂУЈУ И СА СТЕРЕОТИПИМА КОЈЕ ТО ОКРУЖЕЊЕ НАМЕЋЕ.