Родна равноправност претпоставља да у једном друштву, заједници или организацији постоје једнаке могућности за жене, мушкарце и особе другачијих родних идентитета да допринесу културном, политичком, економском и социјалном напретку, као и да имају једнаке могућности да уживају све користи и добробити од напретка једне заједнице.

У ОШ ,,Деспот Стефан Високи,, у Деспотовцу дана 10. маја 2023. године, одржана је радионица на тему ,,РОДНА РАВНОПРАВНОСТ,, у оквиру програма Промоција хуманих вредности.

Радионице су реализовале Николина Стојановић, Анастасија Милошевић и Катарина Николић , волонтери Црвеног крста Деспотовац.

СВА ДЕЦА ИМАЈУ ПОТРЕБУ ДА СТЕКНУ ИДЕНТИТЕТ КОЈИ ОДГОВАРА ЊИХОВОМ БИОЛОШКОМ ПОЛУ. СТИЧУ ГА КРОЗ ОПОНАШАЊЕ И ИДЕНТИФИКОВАЊЕ СА ИСТОПОЛНИМ РОДИТЕЉИМА.

ПОЛ, РОД, РОДНИ ИДЕНТИТЕТ, РОДНЕ УЛОГЕ, РОДНИ СТЕРЕОТИПИ, РОДНА ОЧЕКИВАЊА