1. октобар – Међународни дан старијих

Ове, 2020. године, обележава се 75. рођендан Уједињених нација и 30. рођендан Међународног дана старијих особа. Такође, 2020. годину је обележила пандемија COVID-19. Узимајући у обзир да је ризик за оболевање већи међу особама старије животне доби, јавноздравствене политике и програми су обухватили промотивне активности са циљем подизања свести о њиховим посебним потребама. Такође је важно препознати одговорност старијих особа према сопственом здрављу и њихову улогу у фазама спремности и реаговања на тренутну и будућу пандемију.  Тема овогодишње кампање је:Да ли је пандемија променила поглед на старост и старење?” Старење популације данас је један од највећих успеха човечанства али је и један од највећих јавно-здравствених изазова, посебно сада у периоду пандемије.

Ова година је такође препозната као „Година медицинских сестара и бабица”. Међународни дан старијих особа наглашава улогу здравствених радника, посебно медицинских сестара у пружању здравствене заштите старијој популацији и позива на подизање капацитета како би се обезбедила боља подршка здравственом систему.

Међународни дан старијих особа се у свету и код нас обележава 1. октобра, у складу са Резолуцијом 45/106 коју је прогласила Генерална скупштина Уједињених нација 14. децембра 1990. године, са циљем да се нагласи важност прилагођавања животног окружења потребама и способностима становника трећег доба. Након ове иницијативе, Генерална скупштина Уједињених нација је 1991. године, у складу са резолуцијом 46/91, усвојила принципе Уједињених нација који се односе на старије особе. На Светској скупштини о старењу 2002. године усвојен је Мадридски међународни акциони план за старење како би се одговорило на могућности и изазове старења становништва у 21. веку и промовисао развој друштва за све генерације.

Међународни дан старијих особа промовише Декаду здравог старења (2020–2030) и разговор јавноздравствених професионалаца о пет стратешких циљева Глобалне стратегије и Акционог плана за старење и здравље. Глобална стратегија је добро интегрисана у све Циљеве одрживог развоја, а посебно у циљ 3: „Осигурати здрав живот и промовисати добробит свих у свим узрастима”.

Циљеви Међународног дана старијих особа 2020:

  1. Упознати стручну и општу јавност о стратешким циљевима Декаде здравог старења.
  2. Изградити платформу за иновације и промене, која ће омогућити повезивање људи и размену идеја.
  3. Подржати земље у планирању и реализацији активности, на начин да ће свакој земљи стајати на располагању вештине и алати који ће омогућити креирање политике здравог старења.
  4. Располагати квалитетнијим подацима о здравом старењу на глобалном нивоу.
  5. Подизање свести о посебним здравственим потребама старијих особа, њиховом доприносу сопственом здрављу и функционисању друштава у којима живе.
  6. Подизање свести о значају здравствених радника и сарадника у пружању здравствене заштите старијим особама, са посебним освртом на професију медицинских сестара.
  7. Изнети предлоге за смањење неједнакости у здрављу старијих особа међу развијеним земљама и земљама у развоју.

Потребно је и повећати разумевање утицаја пандемије COVID-19 на старије особе, здравствену политику и систем здравствене заштите, а важно је да Црвени крст истакне значај међугенерацијске солидарности. Међународна Федерација друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца је, следећи иницијативу Црвеног крста Србије усвојила две поруке којим се обележава овогодишњи Међународни дан старијих особа:

  1. „Пандемија није препрека да старији волонтирају“ – Овим указујемо да постоје бројни начини за старије да буду активни волонтери и да је и током пандемије и ванредног стања велики број старијих особа својим доприносом помогао активности Црвеног крста у локалним заједницама
  2. „Здраво старење – боље старење“ – Овим слоганом се промовише Декада здравог старења, подсећа да здраво старење почиње још у младости и да је оно један од услова равноправног учествовања старијих у друштву и пуног коришћења њихових потенцијала.

Тренутно, око 901 милион људи на свету има преко 60 година, а процењује се да ће до 2050. године тај број износити 2 милијарде, што ће представљати преко 20 процената светске популације. Тренд повећања броја старијих особа ће бити највећи у земљама у развоју, при чему се Азија издваја као регион са највећим бројем старијих особа, док се Африка суочава са највећим пропорционалним растом броја старијих особа. Процењен број становника у Републици Србији у 2019. години је 6 945 235. Посматрано по полу, 51,3% чине жене (3 561 503), а 48,7% мушкарци (3 383 732). Према подацима за Републику Србију у 2019. години удео лица старих 65 и више година износи 20,7%, а млађих од 15 година има 14,3%.

Владе широм света требало би да се припреме за ове економске и друштвене промене повезане са старењем становништва и са тим у вези важно је посматрати старење са позиције развоја укључујући и постизање Циљева одрживог развоја наведених у Агенди 2030. Старење становништва је важно са становишта циља о искорењивању сиромаштва, обезбеђивању услова за здрав живот и благостање за све генерације, промовисању равноправности полова кроз цео животни циклус и пуно и продуктивно запошљавање. Потребно је смањити неједнакости између и унутар земаља, али стварати и насеља која су инклузивна, сигурна, отпорна и одржива.

Обележавање Међународног дана старијих особа обухватиће велики број здравствено-промотивних активности у локалној заједници, али те активности морају да буду спроведене уз строго поштовање мера заштите и поштовање епидемиолошких препорука.

Црвени крст Србије, у сарадњи са Популационим фондом Уједињених нација организоваће панел дискусију коју можете уживо да пратите 1. октобра од 13 часова преко UNFPA facebook stranice: https://www.facebook.com/unfpainserbia