9. мај 2019. године
Основна школа „Стеван Синђелић“
Велики Поповић

Школско квиз такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту и екологији“

Основни циљ такмичења је да међу ученицима популарише идеје Црвеног крста и његовог Подмлатка, да их подстакне на усвајање, уважавање, проширивање, продубљивање и примену знања о функцијама и принципима организације.

Такмичарске дисциплине су следеће:

  • Представљање одељења- школе (рецитал, песма, скеч, певачка или ритмичка група),
  • Шта знаш о Црвеном крсту, заштити и унапређењу здравља?,
  • Склопи слику од датих делова,
  • Пантомима,
  • Програмске делатности Црвеног крста и добровољно давалаштво крви
  • Склопи изреку о хуманости од испреметаних речи