Основни циљ такмичења је да међу ученицима популарише идеје Црвеног крста и његовог Подмлатка, да их подстакне на усвајање, уважавање, проширивање, продубљивање и примену знања о функцијама и принципима организације.
 
 
Такмичари на квизу су ученици петог разреда основних школа на територији општине Деспотовац.
 
 
Такмичарским активностима настоји се постићи и то:
да се учесници уче уношењу вредних садржаја у свој живот, а посебно садржајном и правилном
коришћењу слободног времена,
да се код њих изазове осећање животне радости и задовољства, као и поноса својим друговима, одељењем и својом школом,
да се афирмише рад одељенских заједница и појединаца у ваннаставним активностима на подручју унапређења здравља и међуљудским хуманих односа.
 
 
РЕДОСЛЕД ИЗВОЂЕЊА ТАКМИЧАРСКИХ ДИСЦИПЛИНА
1. Представљање одељења
2. О Међународном Црвеном крсту
3. О Подмлатку Црвеног крста
4. О заштити и унапређењу здравља и животне средине
5. Склопи слику
6. Пантомима
7. Склопи изреку о хуманости од испреметаних речи
8. Календар Црвеног крста, Програмске делатности Црвеног крста и Добровољно давање крви