05.07.2023.

Секретар Црвеног крста Деспотовац, Мишковић Стеван посетио Међународни комитет Црвеног крста у Женеви.

Место одакле је све почело 1863. године са основним циљем ублажавања људске патње, заштите људског живота и здравља као и осигуравање поштовања људског бића.

(INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS)