Позитивна слика Црвеног крста у јавности ствара могућност да Црвени крст Деспотовац и Црвени крст Свилајнац са осталим чиниоцима друштва, а посебно донаторима, уз ангажовање великог броја волонтера, помогне већем броју угрожених грађана. Анимирањем јавности да се укључи у поједине акције Црвеног крста развија се осећај солидарности и хуманости у широј заједници чиме Црвени крст реализује своју обавезу развоја волонтерског рада (члан 9. тачка 6. Закона о Црвеном крсту Србије).

Укључивањем великог броја деце и младих у акције које води Црвени крст Деспотовац и Црвени крст Свилајнац креира се  друштво које ће бити утемељено на међугенерацијској сарадњи и разумевању.

Ширење знања о Црвеном крсту преко средстава масовних комуникација повећава могућност ангажовања већег броја  волонтера Црвеног крста. 

Са оваквом праксом Црвени крст Деспотовац и Црвени крст Свилајанц наставиће и у наредном периоду, на задовољство свих који прате рад Црвеног крста. Са задовољством се може истаћи наклоност и жеља јавних медија да се укључе у активности Црвеног крста и својим извештавањем и сами, на известан начин, постану актери тих активности.