Деци треба омогућити да одиграју оне ситуације које их тиште и оптерећују како би били богатији за једно ново искуство и спремнији за стваран живот око себе. Радионице пружају прилику за даљи развој.

У ОШ ,,Деспот Стефан Високи,, у Деспотовцу дана 03. маја 2023. године, одржана је радионица на тему ,,Ненасилно решавање конфликата,, у оквиру програма Промоција хуманих вредности.

Ученици су могли да сазнају које све врсте насилничког понашања постоје и како би требало правилно да решавају сукобе у школској средини и ван ње, како не би и сами упали у замку и постали жртве или насилници. 

Радионицу је реализовала Милица Милошевић, волонтер Црвеног крста Деспотовац.

ЦИЉ РАДИОНИЦА У ОВОМ МОДУЛУ ЈЕ ДА ОМОГУЋИ ДЕЦИ ДА СЕ У ЗАШТИЋЕНОЈ И ТОПЛОЈ ГРУПНОЈ АТМОСФЕРИ, УЗ ПОМОЋ ВОДИТЕЉА РАДИОНИЦЕ УЧЕ ИНТРОСПЕКЦИЈИ, ПРЕПОЗНАВАЊУ И ИСПОЉАВАЊУ СВОЈИХ ЕМОЦИЈА И СТАВОВА И ОДИГРАВАЊУ СОЦИЈАЛНИХ СИТУАЦИЈА, КАКО БИ ТА ИСКУСТВА МОГЛИ ДА ПРИМЕНЕ У СТВАРНОМ ЖИВОТУ.