02. априла 2024. године у просторијама Црвеног крста Крагујевац одржано је саветовање секретара Црвеног крста са правном службом Црвеног крста Србије са темама:

*Анализирање постојеће радно-правне документације у организацијама,
*Упознавање са важећим прописима из области радних односа,
*Помоћ у вези са регулисањем документације у складу са важећим прописима и потребама организације,
*Помоћ у вези са решавањем потенцијалних проблема,
*Kреирање модела докумената који ће се користити у даљем раду организације.

Циљ састанка је да се организације које сматрају да им је то потребно да усаврше у области радних односа да добију конкретна упутства и смернице за успешно и законито уређење ових питања у организацији Црвеног крста.