Млади волонтер Црвеног крста су у обавези да познају и поштује Основне принципе Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, Статут Црвеног крста, Правилник о организовању и деловању младих у Црвеном крсту, Етички кодекс.

Црвени  крст Деспотовац и Црвени крст Свилајнац су 09. августа 2023. године организовао обуку за волонтера Црвеног крста по јединственом систему обуке (ЈСО) за младе волонтере са темама:

  • Етички кодекс за волонтере и запослене у Црвеном крсту
  • Правилник о деловању и организовању младих у Црвеном крсту
  • Стратегија за младе у Црвеном крсту
  • Волонтерски менаџмент
  • Лидерство и координација
  • Вештине комуникације
  • Тимски рад
  • Мотивисање младих  да постану и остану волонтери Црвеног крста
  • Рад са осетљивим групама

ПОСТАНИ И ОСТАНИ ВОЛОНТЕР ЦРВЕНОГ КРСТА

Ангажовање младих у раду организације Црвеног крста је добровољно.

Млади волонтери  ангажују се у активностима Црвеног крста у складу са потребама локалне заједнице и својим интересовањима.

Својим волонтерским радом, млади волонтери, доприносе остваривању циљева и задатака Црвеног крст у следећим областима:

–           промоцији хуманих вредности

–           унапређењу здравља и безбедности људи

–           унапређењу локалне заједнице реализацијом различитих пројеката

–           развоју и промоцији редовних и програмских активности Црвеног крста