У вршењу јавних овлашћења и спровођењу програма из Закона, Црвени крст Србије – Црвени крст Деспотовац сарађује са надлежним државним органима, органима јединице локалне самоуправе, као и са установама и организацијама у области система здравствене заштите, социјалне заштите, пензијског и инвалидског осигурања, другим облицима организовања заштите и спасавања становништва, материјалних и других добара, црквама и верским заједницама, предузећима и другим облицима организовања за обављање делатности или услуга, невладиним организацијама и грађанима.