Европска Комисија 2007. године прогласила је 18. октобар за Европски дан борбе против трговине људима. Од тада се широм Европе организују активности које имају за циљ подизање свести јавности о проблему и последицама трговине људима.  Размере проблема трговине људима  и његов утицај на живот и здравље људи довеле  су до активног укључивања Црвеног крста Србије  у настојање да се спречи и олакша људска патња а само заједничком и свеобухватном, континуинираном активношћу свих институција и друштвено одговорних организација може  се стати на пут овом озбиљном проблему.

Циљ овог програма је да се утиче на свест грађана, а нарочито деце и омладине о проблему који се дешава свуда око нас.

На данашњи дан када се обележава Европски дан против трговине људима, Црвени крст жели да скрене пажњу јавности да жртва може бити свако, да су некада недовољно јасни сигнали који могу да нас увуку у ланац трговине људима и да је уз сексуално искоришћавање, радна експлоатација један од облика трговине људима који је неопходно издвојити и упозорити све који су у потреби за послом и зарадом, а без довољно знања о условима запошљавања да обрате пажњу на конкурсе, фирме којима шаљу своје биографије, информације које дају и код кога одлазе на разговор.

Црвени крст Деспотовац је 18. октобар – Европски дан борбе против трговине људима обележио у сарадњи са Средњом Техничком школом где смо у сали школе организовали предавање за ученике који су изразили жељу и интересовање за програм борбе против трговина људима. Предавање су спровели и организовали четири едукатора на програму: Анастасија Милошевић, Николина Стојановић, Катарина Николић, Мишковић Горан

Предавање је протекло са пуно питања и одговора. Феномен ропства у 21. веку није искорењен и милиони жена, деце и мушкараца, свакодневно су експлоатисани. Милиони људи у свету тренутно су жртве модерног ропства – сексуалне експлоатације, принудног рада и најгорих облика дечјег рада. Како би се скренула пажња на овај горући проблем, данас је Црвени крст Деспотовац обележио Европски дан борбе против трговине људима.

Трговина људима као облик модерног ропства је злоупотреба људских бића и повреда њихових основних људских права ради стицања материјалне користи. Жртве трговине људима су особе које су у друштву најрањивије. Готово по правилу потичу из средина у којима су њихова права, и пре укључивања у ланац трговине људима, била угрожена сиромаштвом и нефункционалном породицом.

Општа неинформисаност о постојању проблема, његовој сложености, ризику, опасности и последицама које собом носи чини да потенцијалне жртве лакше бивају манипулисане као и да изостаје адекватан одговор друштва у циљу њихове заштите.

Сумњиви огласи за посао, проституција, друштвене мреже – само су неки од честих случајева који су предуслов за трговину људима.

Основни и најважнији начин деловања Црвеног крста је превенција, у настојању да се спречи увлачење људи у ланац трговине људима. То подразумева едукацију појединаца и група да препознају проблем, његове појавне облике и разнолике начине за увлачење људи у ланац трговине људима.

Начини деловања Црвеног крста:

Превенција путем едукације потенцијалних жртава особа
које могу доћи у контакт са жртвама

Директна помоћ жртвама путем фонда за хитне случајеве
Залагање за спречавање трговине људима и ублажавање патње жртава – као члан Републичког тима.


Циљне групе са којима радимо су:

Деца (у школама, без родитељског старања, са лаком интелектуалном ометеношћу, корисници народних кухиња, жртве насиља у породици)
Млади (тинејџери и студенти )
Одрасли (незапослени, родитељи, лекари и медицинско особље, радници социјалне службе, учитељи, професори – могући контакт са потенцијалним жртвама)
Маргинализоване групе (Роми, избеглице и интерно расељена лица )

Трговина људима, као облик модерног ропства је злоупотреба људских бића и повреда њихових основних људских права, ради стицања материјалне користи.

Трговина људима је озбиљан друштвени проблем, злочин против човечности и тешка повреда људских права. Реч је о глобалном феномену који, на различите начине, погађа цео свет.