ЦРВЕНИ КРСТ СРБИЈЕ
ЦРВЕНИ КРСТ ДЕСПОТОВАЦ 
Моравска 28, 35213 Деспотовац
035 / 613 – 557
despotovac@redcross.org.rs