Редовна скупштина волонтера Црвеног крста и Канцеларије за младе Деспотовац одржава је 05. децембра 2017 године где је био предложен следећи дневни ред:

1. Правилник младих у Црвеном крсту Деспотовац,
2. Избор представништва омладине,
3. Анализа активности из 2017 године,
4. План активности за 2018 годину,
5. Финансије омладине,
6. Текућа питања.

За председника омладине изабран је Марјановић Душан, а за потпредседницу волонтера изабрана је Миљковић Миња.

БУДИ ВОЛОНТЕР !!!