На основу Плана рада Црвеног крста Србије, реализован је семинар за секретаре у периоду од 22. до 23. априла 2024. године у Одмларалишту Црвеног крста Александровац у Митровом Пољу за организације Браничевског, Моравичког, Подунавског, Поморавског, Расинског, Рашког и Шумадијског округа.
 
Семинару је присуствовао генерални секретар Црвеног крста Србије, Љубомир Миладиновић,
Руководилац Службе за међународну сарадњу, Саша Аврам,
Руководилац програмске службе, Сања Дрезгић Остојић,
Руководилац службе за организацију и развој, Александар Пантелић,
Руководилац финансијске службе, Оливера Алексић,
Руководиоци правне службе, Никола Радовановић и Јелена Милачић.
 
Теме састанка:
Поздравна реч и Помоћна улога Црвеног крста
Сарадња са Војском Републике Србије
Сарадња са партнерима, употреба знака и заштита интегритета организације
Дефинисање минимума стандарда програмских активности,
Организациони развој – статус чланства, органи управљања организације и актуелности у раду
Финансирање организације. Обавезна правна документа која организације Црвеног крста треба да поседују