У организацији Црвеног крста Србије организован је семинар за секретаре организација Црвеног крста, који су први пут на ову позицију изабрани за мандатни период 2022 – 2026. године, односно који су се у  овом својству организацији придружили 2018. године, без обзира на претходно волонтерско или професионално искуство у организацији Црвеног крста.

Семинар је реализован на Златибору, студенско одмаралиште „Ратко Митровић“ у периоду од 27. до 29. септембра 2022. године.

Циљ семинара је унапређење рада организација Црвеног крста Србије, како би се кроз појашњење законодавне, правне и финансијске регулативе у Републици Србији и кроз презентацију важних интерних аката и техничких могућности, обезбедило јачање капацитета организација Црвеног крста да на што ефикаснији и економичнији начин остваре мисију наше организације и пруже помоћ најугроженијима у заједници.

Семинару је присуствовао и Генерални секретар Црвеног крста Србије, Љубомир Миладиновић који је пре свега поздравио нове секретаре и пожелео срећан и успешан рад и кратким предавањем представио значај, деловање и функционисање организације Црвеног крста.

Значајне теме које су обухватиле семинар су:

 • Законодавна и правна основа Закон о Црвеном крсту Србије,
 • Статут Црвеног крста Србије, други Закони који утичу на рад организације Црвеног крста
 • Законске олакшице које Црвени крст ужива
 • Помоћна улога Националног друштва Црвеног крста у хуманитарној области,
 • Примена Основних принципа Црвеног крста
 • Улога органа управљања у ЦКС
 • Упознавање са општим политикама које је наше национално друштво усвојило
 • Радни односи у ЦКС
 • Законски основ финансирања организација Црвеног крста
 • Употреба знака и назива Црвеног крста, сарадња са донаторима, корпорацијама и другим партнерима
 • Настанак и организација Информационо технолошке инфрастуктуре у Црвеном крсту
 • Интегрисани пакет пословно-финансијског софтвера
 • Microsoft  365 платформа, лиценце, персонални налози, алати доступни лиценцом Е1 (Тeams, Forms, Stream, Outlook)
 • Дигитализација – презентација компанијског портала на Share Point платформи, презентација Е-канцеларије

Семинару су присуствовали секретари из организација:

Црвени крст Деспотовац,

Црвени крст Ваљево,

Црвени крст Варварин,

Црвени крст Власотинце,

Црвени крст Гаџин Хан,

Црвени крст Кладово,

Црвени крст Лесковац,

Црвени крст Јагодина,

Црвени крст Лозница,

Црвени крст Љубовија,

Црвени крст Неготин,

Црвени крст Параћин,

Црвени крст Рача,

Црвени крст Рашка,

Црвени крст Сврљиг,

Црвени крст Смедерево,

Црвени крст Чачак,

Црвени крст Чајетина,

Црвени крст Вуцитрн,

Црвени крст Обреновац,

Црвени крст Младеновац,

Црвени крст Раковица,

Црвени крст Стари Град,

Црвени крст Вождовац,

Црвени крст Бач,

Црвени крст Ада,

Црвени крст Бачка Топола,

Црвени крст Бачки Петровац,

Црвени крст Бечеј,

Црвени крст Кула,

Црвени крст Опово,

Црвени крст Рума,

Црвени крст Сента,

Црвени крст Шид,

Црвени крст Србобран,

Црвени крст Сремски Карловци,

Црвени крст Палилула,

Црвени крст Стара Пазова,

Црвени крст Пожаревац,

Црвени крст Кучево,

Црвени крст Шабац,

Црвени крст Кнић,

Црвени крст Богатић,

Црвени крст Бабушница,

Црвени крст Житорађа,

Црвени крст Косово и Метохија,

Црвени крст Гњилане,

Црвени крст Пећ,

Црвени крст Беочин,

Црвени крст Нови Бечеј.

Поштованим колегама, пуно успеха у даљем раду и спровођењу, реализацији и остваривању Мисије Црвеног крста