25. МАЈ 2021.
ЦРВЕНИ КРСТ ДЕСПОТОВАЦ 
ЦРВЕНИ КРСТ СВИЛАЈНАЦ

ШИРЕЊЕ ЗНАЊА О МЕЂУНАРОДНОМ ХУМАНИТАРНОМ ПРАВУ (МХП) И ОСНОВНИМ ПРИНЦИПИМА МЕЂУНАРОДНОГ ПОКРЕТА ЦРВЕНОГ КРСТА И ЦРВЕНОГ ПОЛУМЕСЕЦА – ДИФУЗИЈА

 (Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 6, члан 9.  став 2, члан 13. и 14.  Закона, Женевске конвенције из 1949. године и Допунски протоколи уз Женевске конвенције.)

Општи циљ програма: Црвени крст  је признат као водећа хуманитарна организација у Србији, и референтни чинилац када је у питању промоција и ширење знања о међународном хуманитарном праву, како би у случају потребе лако могао да стигне до жртава несрећа које може да изазове људски фактор или природне непогоде, и укаже им помоћ.

Обавеза Црвеног крста је да шири знање о основним принципима Црвеног крста и Црвеног полумесеца и међународног хуманитарног права,  јасно је наведена у Статуту и Закону о Црвеном крсту Србије.

Визија у овој области је да Црвени крст  буде признат као водећа хуманитарна организација у општини, референтни чинилац кад је у питању дифузија међународног хуманитарног права, и има позитивну слику у јавности како би лако могао да стигне до жртава несрећа које је изазвао људски фактор и природне непогоде.

Дифузија је традиционална активност Црвеног крста и статутарна обавеза сваког Националног друштва, утврђена Статутом Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, као и Статутом националног друштва. Дифузија је активност ширења знања о међународном хуманитарном праву, oсновним принципима Међународног покрета и другим хуманитарним вредностима које заступа Међународи покрет Црвеног крста.

Црвени крст Деспотовац и Црвени крст Свилајнац организовали су посебан једнодневни семинар посвећен Дифузији Црвеног крста и такмичење својих волонтера у знању о Дифузији Црвеног крста са темама: 

 • Уводна реч, евиденција и  представљање учесника,
 • Предавање о историјату, знаку, основним принципима Црвеног крста,
 • Међународни покрет Црвеног крста,
 • Гледање филма о Црвеном крсту,
 • Прича волонтера, искуства, питања, одговори, дискусија,
 • Квиз такмичење „Шта знаш о Дифузији Црвеног крста“
  • Питања и одговори
  • Брзи прсти
  • Слагалица
  • Меморија
  • Пантомима.